اشعار ولادت حضرت زهرا (س)

اشعار ولادت حضرت زهرا (س)

نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو
عروج کردن سمت کمال یعنی تو

نشسته ام بنویسم تصورت ، هیهات
فراتر از جریان خیال ، یعنی تو
اشعار ولادت امام حسن مجتبی

اشعار ولادت امام حسن مجتبی

دلم به خانه حیدر بهانه می گیرد
ز سفره خانه ی زهرا نشانه می گیرد

خوشا یتمی و بی سر پرستی دوران
که توشه های حسن را شبانه می گیرد
ولادت امام رضا

ولادت امام رضا

وقتی خدا ز روح خودش بر جهان دمید
از لا مکان به کون ومکان شش زمان دمید

خلق قدیم او که همان خلق نوری است
با اذن او به جمله ذرات جان دمید
ولادت حضرت معصومه

ولادت حضرت معصومه

ای خاک پاک ملک ری حریمت
قم قطعه ای از جنت نعیمت

هرکس که این منظومه را شناسد
اخت الرضا معصومه را شناسد
#
#