رسالت نوکری - جلسه اول

رسالت نوکری - جلسه اول

مطالبی که در بخش رسالت نوکری به استحضار خواهد رسید، نتیجه سال ها مراوده حاج منصور ارضی نزد بزرگانی است که فضایل ایشان بر اهل علم و عمل پوشیده نیست. در اینجا سعی آن داریم که برخی از این بزرگان را در حد وسع این بخش معرفی نمائیم. - از جمله بزرگانی که وی از محضر ایشان کسب فیض می نموده است، می توان به حضرت آیة الله شیخ محمود تحریری رحمة الله علیه اشاره کرد.
رسالت نوکری - جلسه دوم

رسالت نوکری - جلسه دوم

از بزرگانی که می توان به عنوان بزرگ این راه به وی اشاره کرد، حاج حسن ارضی است.اوصاحب نفسی است که شاگردی مرحوم شیخ محمود نجفی را برای خود فضل می داند و به آن افتخار می کندوبهره مندی خود را از آستان ارباب مدیون حاج اکبر ناظم رحمة الله علیه می داند. نوای حاج حسن ارضی سال های مدیدی در صحن و سرای سیدالکریم عبدالعظیم حسنی علیه السلام پیچیده است.
رسالت نوکری - جلسه سوم

رسالت نوکری - جلسه سوم

هرگونه خدمت گزاری مانند بر پایی مجالس سخنرانی مستمع بودن سینه زن بودن و از مصادیق عام نوکری اهل بیت می باشد لکن اینجا معنای خاص آن مورد نظر است : به زبان ساده این که مداحی ابتدا شکراست و بعد جاری کردن این شکر به زبان و سپس بیان مصادیق شکرگزاری به زبان مدح برای عموم به شرط آنکه این مدح دال بر وجود آن ویژگیها در وجود ممدوح باشد.
رسالت نوکری - جلسه چهارم

رسالت نوکری - جلسه چهارم

ما باید اول مداحی خدا را کنیم،مدح خدا به اندازه آنچه نعمت به ما رسیده است و نه بیش از این،چرا که درباره نعمت خدا بحث لا یصوف پیش می آید که ما نمی توانیم وصف نعمت خدا را آن چنان که هست بیان کنیم ولی می توانیم این رزاقیت خدا را به مردم تفهیم کنیم که این نعمت ها و صفات خدا به زبان مداحی و با نغمه و نوا انجام پذیر است.
رسالت نوکری - جلسه پنجم

رسالت نوکری - جلسه پنجم

خیلی ها قبل ازاین که اهل بیت(ع)بیایند،فدایی شدند و داخل روغن های داغ غنداخته شدند و سوختند،چرا؟ برای این که مداح خدا بوده اند و نام خدا بر زبانشان جاری بود.خیلی از نوکرهای اباعبدالله الحسین(ع)به جرم این این که نام حسین (ع)را بردند به زندان رفتند سرب داغ روی سرشان ریخته شد و کشته شدند و مثله گشتند.
#
#